Prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal. Justitiesimediere.ro colecteaza informatiile stranse de pe site, indiferent daca sunt sau nu date personale, demografice, tehnice sau colective, in scopul administrarii eficiente a inregistrarii conturilor dvs. si a imbunatati interactiunea cu site-ul. Odata cu inregistrarea unui cont, va oferiti acordul de utilizare a datelor dvs. cu caracter personal spre a fi informati prin e-mail sau orice alte forme de comunicare asupra oportunitatilor oferite de justitiesimediere.ro, informatii cu caracter publicitar, newsletter.

Utilizarea datelor cu caracter personal. Utilizarea datelor cu caracter personal va fi efectuata doar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare in legatura cu protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin vizitarea/accesarea/utilizarea site-ului va exprimati consimtamantul in sensul primirii de apeluri, mesaje text (SMS) sau e-mailuri pentru promovarea serviciilor oferite de si/sau prin intermediul justitiesimediere.ro

Dezvaluirea si transmiterea informatiilor cu caracter personal. Justitiesimediere.ro nu va transmite catre terte parti informatiile dvs. cu caracter personal. Exceptiile de la aceasta regula sunt urmatoarele:

  • In cazul in care v-ati exprimat acordul in acest sens
  • In cazul furnizarii produselor si serviciilor solicitate de dvs., companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de justitiesimediere.ro
  • In cazul in care o prevedere legala solicita acest lucru
  • In cazul in care protejeaza drepturile justitiesimediere.ro sau a companiilor afiliate
  • In cazul prevenirii unei infractiuni, protejarea sigurantei nationale, protejarea sigurantei individului, siguranta publica
  • In cazul in care sunt necesare in vederea rezolvarii unor situatii diverse
  • In cazul in care o actiune sau mai multe intreprinse de dvs. va incalca prevederile termenilor si conditiilor prezentate pe site sau va incalca instructiuni in utilizarea unor produse sau servicii
  • In cazul cesionarii, fuzionarii, achizitionarii ori alte mijloace juridice de schimbare a statutului juridic ori a actionariatului justitiesimediere.ro
  • In caz de insolvabilitate, voluntara sau involuntara, baza de date va putea fi vanduta, tranzactionata prin intermediul lichidatorului cu acordul instantei competente

Dreptul de a sterge sau modifica datele dvs. In cazul in care doriti stergerea sau modificarea datelor inregistrate de dvs. pe site, in tot sau in parte, aveti dreptul de a solicita justitiesimediere.ro schimbarea lor.

Securitatea datelor. Parolarea conturilor. In vederea sporirii confidentialitatii si securitatii datelor orice cont inregistrat va fi protejat prin o parola. Acesarea datelor prin intermediul parolei exclude orice raspundere a justitiesimediere.ro in cazul divulgarii lor ca urmare a acestei activitati.

Aveti dreptul de a refuza furnizarea informatiilor cu caracter personal, caz in care justitiesimediere.ro este posibil sa nu va poata furniza anumite servicii. Aveti dreptul si obligatia de a actualiza informatiile cu caracter personal. Responsabilitatea pastrarii confidentialitatii parolelor de acces si a informatiilor din cont revine in totalitate Utilizatorului.

Prin accesarea si utilizarea site-ului, datele cu caracter personal si orice alte informatii furnizate pot fi prelucrate si utilizate de justitiesimediere.ro in scopul realizarii unui interes legitim al justitiesimediere.ro, pentru constituire de baze de date si utilizarea acestora, oricare ar fi ele. De asemenea, prin accesarea si utilizarea site-ului va exprimati consimtamantul in sensul primirii de apeluri, mesaje text (SMS) sau e-mailuri pentru promovarea serviciilor oferite. Daca nu suneti de acord cu conditiile de utilizare a website-ului si a datelor cu caracter personal de catre justitiesimediere.ro, aveti dreptul de a nu mai utiliza acest web site.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice accesarea site-ului si a informatiilor  acordate. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat.

Beneficiarul este de acord ca datele sale furnizate prin crearea contului si prin interactiunea cu expertii de pe platforma justitiesimediere.ro sa poata fi utilizate si prelucrate de catre Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective, in sensul desfasurarii proiectului ” Justitie si mediere pentru toata lumea/Law and mediation for everyone” – cod SMIS 2014+ 126480,  in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004.

Beneficiarul este de acord ca datele sale și informatiile transmise prin crearea contului pe platforma justitiesimediere.ro ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate ale AM POCA să proceseze datele sale personale și informatiile incarcate pe platformă, în cadrul activităților de informare realizate prin POCA, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.