Despre proiect

In perioada 29.03.2019-29.05.2020 Asociația Liga Apărării Drepturilor Colective desfășoară proiectul “ Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone”.Mai jos sunt câteva detalii referitoare la acest proiect:Apel: POCA/219/2/3/Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia/3/Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Titlu proiect: ”Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation for everyone”

Cod proiect: 126480

Beneficiar: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Durata desfasurare:29.03.2019-29.05.2020

Scop/Obiectiv general:Obiectivul general al proiectului este atat de a sprijini populatia din mediul rural in procesul de identificare si de intelegere a drepturilor cetatenilor conform legislatiei in vigoare precum si de a imbunatatii si facilita accesul romanilor la serviciile de mediere si asistenta juridica.

Obiective specifice:

1. Mediatizarea si diseminarea in trei comune din judetul Cluj a informatiilor cu privire la prevederile introduse de noile coduri privind drepturile cetatenilor.

2. Cresterea accesului comunitatii rurale la justitie.

3. Promovarea medierii ca metoda alternativa de solutionare a litigiilor.

4. Transpunerea intr-un limbaj uzual a informatiilor juridice de maxim interes pentru cetatenii din mediul rural.

Rezultate:Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor din mediul urban prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistena juridica, puse la dispozitia cetatenilor:4 ghiduri cu privire la drepturile cetatenilor conform noilor coduri elaborate si distribuite cetatenilor din mediul rural in 3 comune din judetul Cluj12 brosuri care vizeaza 12 domenii de interes juridic elaborate si distribuite1 Platforma online “Justitie si mediere pentru toata lumea”.

Grup tinta:Grupul tinta al proiectului este alcatuit din cetateni din 3 comune din judetul Cluj: Comuna Cornesti, Comuna Caianu si Comuna Valea Ierii. Acestia vor fii informati cu privire la drepturile lor conform noilor coduri (civil, penal, de procedura civila si de procedura penala). De asemenea, se vor identifica problemele juridice pe care acestia le au si se vor realiza 12 brosuri pe tema acelor probleme pentru ca cetatenii sa aiba acces la justitie si sa fie informati corespunzator in vederea rezolvarii problemelor. Prin intermediul platformei online care va fi realizata in cadrul proiectului vor avea acces la toate materialele de informare si la toate serviciile platformei.

Descriere activitati:

Elaborarea si distribuirea de ghiduri cu privire la drepturile cetatenilor conform noilor coduri

In cadrul acestei activitati se vor elabora 4 ghiduri cu privire la modificarile aduse in materie de drepturi ale cetatenilor de catre noile ghiduri:1. Ghid privind modificarile introduse prin noul cod civil privind drepturile cetatenilor;2. Ghid privind modificarile introduse prin noul cod de procedura civila privind drepturile cetatenilor;3. Ghid privind modificarile introduse prin noul cod penal privind drepturile cetatenilor;4. Ghid privind modificarile introduse prin noul cod de procedura penala privind drepturile cetatenilor.In cuprinsul ghidurilor vor fi mentionate aspectele legislative modificate de respectivul cod cu privire la drepturile cetatenilor, precum si o scurta prezentare a acestor drepturi. Accentul se va pune in situatia tuturor materialelor pe vulgarizarea dreptului prin punerea la dispozitia cetatenilor a informatiilor in limbaj comun, accesibil acestora, pe acordarea unor cereri tip/formulare utile ori de cate ori este posibil si pe indicarea textelor legale si a surselor principale de informare, inclusiv link-uri utile. Ghidurile realizate vor avea o sectiune dedicata masurilor de informare si publicitate a proiectului: titlul proiectului, denumire beneficiar si parteneri, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totala (defalcata pe surse de finanþare), detalii despre activitatile desfasurate si o sectiune dedicata principiilor orizontale si anume: dezvoltarea durabila - o sectiune cu privire la importanta protectiei mediului si dezvoltarii durabile, problemele de mediu si tema schimbarilor climatice în legarura directa cu tema proiectului; Egalitatea de sanse si nediscriminarea si egalitatea de gen - o secþiune de promovare a egalitatii de sanse între femei si barbati, a egalitatii de sanse pentru toti, fara discriminare în functie de gen, rasa, origine etnica, religie, handicap, vârsta, orientare sexuala în contextul accesului nediscriminatoriu la serviciile si aplicatiile dezvoltate prin proiect.

Elaborarea si distribuirea de materiale informative cu privire la 12 domenii de interes pentru cetatenii din mediul rural

In urma cercetarii realizate vor rezulta care sunt domeniile actuale de interes din sfera juridicului pentru cetatenii din mediul rural. Primele 12 domenii cu procentajul cel mai ridicat de interes pentru cetateni vor fi cuprinse fiecare in cadrul unei brosuri, rezultand astfel 12 brosuri cu informatii juridice utile pentru cetatenii din mediul rural.Brosurile vor fi impartite cetatenilor din mediul rural si vor fi postate si in cadrul platformei online, astfel incat oricine va putea beneficia de ele, aplicabilitatea lor fiind la nivel national.

A.4 Platforma online “Justitie si mediere pentru toata lumea”

Platforma va cuprinde mai multe sectiuni. Vor exista categorii diferite de useri cu specificatii diferite in cadrul platformei (cetateni, mediatori, etc.). În vederea utilizarii platformei de catre cetatenii din regiunile mai putin dezvoltate, se va desfasura un training cu functionarii din primarii, astfel încât, în momentul în care cetateanul solicita ajutor primariei, functionarul sa-i poata da informatii despre platforma si despre modul de accesare. Platforma va respecta prevederile General Data Protection Regulation. Acestea vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor in momentul accesarii platformei si a creari contului. Prin accesarea platformei cetatenii vor putea sa se informeze si sa intre in contact cu diversi experti. Platforma va putea fi folosita si la nivel national de catre toti cetatenii interesati de servicii de mediere si de servicii de informare referitor la diverse probleme juridice. In ceea ce priveste sectiunea dedicata medierii, se urmareste, evitarea apelarii cetateanului la instanta de judecata in cazul in care problema sa se poate rezolva prin metode ADR. Serviciile oferite de platforma vor fi promovate in mediul online prin intermediul site-ului public. De asemenea, informatiile legate de platforma vor fi diseminate online spre primarii din mediul rural.

Valoare totala a proiectului: 1.063.336,56 lei

Valoare eligibila a proiectului: 1.052.696,56 lei

Valoare eligibila nerambursabila din FSE: 876.896,26 lei

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national: 154.746,38 lei

Cofinantare eligibila a beneficiarului: 21.053,92 lei